Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov