Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • poveljnik, Geza TAMAŠKO
  • namestnik poveljnika, Darko ROMAN
  • članica, Nina ORBAN