Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik, Geza TAMAŠKO
  • namestnik poveljnika, Darko ROMAN
  • članica, Nina ORBAN