Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Denis TAMAŠKO
  • član, Ede KERČMAR
  • članica, Severina MAGYAR