Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Denis TAMAŠKO
  • član, Ede KERČMAR
  • članica, Severina MAGYAR